Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:47 | 23/04/2024
Nhiều mây 28.4°

Nhiều mây

Cảm giác như 30.9°.

Thấp/Cao
26.9°/43.2°
Độ ẩm
67%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.37 km/giờ
Điểm ngưng
21.4 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
787.74
NH3
15.96
NO
0
NO2
17.48
O3
26.46
PM10
35.83
PM25
26.83
SO2
4.89

Thời tiết Huyện Đại Lộc - Quảng Nam theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đại Lộc - Quảng Nam trong 12h tới

Thời tiết Huyện Đại Lộc - Quảng Nam những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Đại Lộc - Quảng Nam những ngày tới

Lượng mưa Huyện Đại Lộc - Quảng Nam những ngày tới