Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:52 | 14/07/2024
Mưa nhẹ 25°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.4°.

Thấp/Cao
23.2°/34.5°
Độ ẩm
99%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.45 km/giờ
Điểm ngưng
24.6 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
340.46
NH3
0.29
NO
0
NO2
2.29
O3
9.74
PM10
5.42
PM25
4.33
SO2
0.4

Thời tiết Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam trong 12h tới

Thời tiết Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam những ngày tới

Lượng mưa Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam những ngày tới