Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:07 | 16/07/2024
Mây cụm 26.3°

Mây cụm

Cảm giác như 26.3°.

Thấp/Cao
24.7°/32.1°
Độ ẩm
94%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.17 km/giờ
Điểm ngưng
25.7 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
1121.52
NH3
49.65
NO
0.01
NO2
24.33
O3
16.63
PM10
46.73
PM25
41.09
SO2
8.35

Thời tiết Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam trong 12h tới

Thời tiết Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam những ngày tới

Lượng mưa Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam những ngày tới