Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:54 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Thấp/Cao

25°/35°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.7 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

3.4