Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:25 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Mưa nhẹ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.73 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.36 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.66 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.1 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.55 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.03 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.81 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:15
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.1 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.7 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.32 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.47 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.85 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.04 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.25 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.63 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:15
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.18 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.06 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.51 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.65 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.71 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.61 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.37 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.84 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:16
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.69 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.3 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.23 km/giờ

10:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
3.94 km/giờ

13:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
4.23 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
4.04 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.14 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.51 km/giờ
Tam Kỳ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Thấp/Cao

22°/24°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.04 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0