Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:49 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
29.6/ 28.3°
Sáng/Tối
27.4/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 28.2°
Sáng/Tối
27.5/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 29.1°
Sáng/Tối
27.1/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.4°
Sáng/Tối
28.4/ 31.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 27.4°
Sáng/Tối
27.1/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 30.7°
Sáng/Tối
28.7/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.7/ 28.8°
Sáng/Tối
27.3/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 29.2°
Sáng/Tối
28.8/ 31.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.6/ 29.8°
Sáng/Tối
28.5/ 31.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.1/ 28°
Sáng/Tối
28.7/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 27.3°
Sáng/Tối
28.1/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 29.5°
Sáng/Tối
28.8/ 30.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.4/ 28.5°
Sáng/Tối
28.4/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.6/ 28°
Sáng/Tối
28.5/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.2/ 29.6°
Sáng/Tối
28.2/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 29.1°
Sáng/Tối
28.9/ 31.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.5/ 30.9°
Sáng/Tối
29.7/ 31.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.7/ 28.4°
Sáng/Tối
29.6/ 30.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.6°
Sáng/Tối
27.4/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.8°
Sáng/Tối
28.3/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.7°
Sáng/Tối
27.4/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.9°
Sáng/Tối
29/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.3°
Sáng/Tối
28.4/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 28°
Sáng/Tối
27.1/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 28°
Sáng/Tối
27.4/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.8°
Sáng/Tối
27.8/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.2/ 27.7°
Sáng/Tối
28.5/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.8°
Sáng/Tối
27.7/ 30.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 29.1°
Sáng/Tối
28.3/ 30.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Bầu trời quang đãng 31.5°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:01
Thấp/Cao

25.9°/36.7°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.76 km/giờ

Điểm ngưng

21.3 °C

Chỉ số UV

2.84