Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:57 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:42
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:45
Mưa nhẹ
Tam Kỳ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 23°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:38
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.68 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0