Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:45 | 20/10/2021
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1000 mb

Gió

14.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:18
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
23/ 25°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:17
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:16
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:16
Mưa cường độ nặng
Tam Kỳ
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:22
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.42 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0