Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:18 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
30.4/ 28.2°
Sáng/Tối
26.3/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28.1°
Sáng/Tối
27/ 31.2°
Áp suất

999 mb

Gió

7.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 27.6°
Sáng/Tối
28.2/ 31.3°
Áp suất

999 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.6/ 28.9°
Sáng/Tối
28/ 33.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.1/ 28.4°
Sáng/Tối
26.8/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28.3°
Sáng/Tối
26.3/ 31.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 28.3°
Sáng/Tối
27.9/ 32.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 28.9°
Sáng/Tối
26.1/ 32.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 28.4°
Sáng/Tối
27.5/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 28.8°
Sáng/Tối
27.4/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 28.6°
Sáng/Tối
27.7/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.7/ 29°
Sáng/Tối
28.6/ 34.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 28.5°
Sáng/Tối
27.8/ 32.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.2/ 28.5°
Sáng/Tối
27.3/ 36.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 29.2°
Sáng/Tối
27/ 36.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Nhiều mây
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 28.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Thấp/Cao

27.2°/34.4°

Độ ẩm

75%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.51 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0