Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:05 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:59
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:57
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.51 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.83