Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:31 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21.9/ 25.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:53
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.7/ 22.5°
Sáng/Tối
20.9/ 26.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:53
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28.2/ 23.6°
Sáng/Tối
22/ 25.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 20.6°
Sáng/Tối
22.8/ 24.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 22.3°
Sáng/Tối
21/ 26.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 25°
Sáng/Tối
21/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.3/ 25.9°
Sáng/Tối
23.8/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 26.8°
Sáng/Tối
24.8/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25.7/ 24.4°
Sáng/Tối
24.5/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 23.1°
Sáng/Tối
23.2/ 24.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22.5°
Sáng/Tối
21.6/ 24.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 22.3°
Sáng/Tối
22.5/ 25.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
25.6/ 23.8°
Sáng/Tối
22.8/ 25.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.6/ 21.6°
Sáng/Tối
21.4/ 21.2°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:55
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.8/ 21.2°
Sáng/Tối
20.8/ 21.6°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:55
Mưa vừa
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây thưa 20.6°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:53
Thấp/Cao

20.1°/29.8°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.27 km/giờ

Điểm ngưng

19.8 °C

Chỉ số UV

0