Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:25 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

12.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

988 mb

Gió

26.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

995 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

12.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:29
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

12.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:29
Mưa rất nặng
Tam Kỳ
Đã cập nhật 12 phút trước
Mưa cường độ nặng 26°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:39
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.2 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

5.84