Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:22 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:21
Mưa nhẹ
Tam Kỳ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 33°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Thấp/Cao

24°/35°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.36 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

12.29