Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:55 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:18
Mưa vừa
Tam Kỳ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Thấp/Cao

22°/25°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

7.18 km

Gió

4.73 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0