Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:27 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
30.4/ 28.7°
Sáng/Tối
26.1/ 29.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.2°
Sáng/Tối
26.4/ 31.3°
Áp suất

999 mb

Gió

7.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.2°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.4/ 28.6°
Sáng/Tối
27.6/ 33.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.3/ 28.4°
Sáng/Tối
26.4/ 33.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28.7°
Sáng/Tối
26.5/ 31.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 29°
Sáng/Tối
27.9/ 32.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.2/ 28.2°
Sáng/Tối
26.5/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.5°
Sáng/Tối
27.6/ 33.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.6°
Sáng/Tối
27.3/ 34.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Nhiều mây
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 28.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Thấp/Cao

27.1°/34.7°

Độ ẩm

75%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.51 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0