Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:32 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
27.3/ 21°
Sáng/Tối
21.9/ 25.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.5/ 22.5°
Sáng/Tối
19.2/ 25.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.3/ 23.6°
Sáng/Tối
22.5/ 25.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 24°
Sáng/Tối
22.7/ 27.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 23.2°
Sáng/Tối
22.6/ 28.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.1/ 24.2°
Sáng/Tối
22.6/ 27.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:53
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.7/ 21.5°
Sáng/Tối
24.8/ 26.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 22.7°
Sáng/Tối
20.1/ 24.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.5/ 23.1°
Sáng/Tối
21.3/ 29.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.1/ 25.1°
Sáng/Tối
23.2/ 31.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:54
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 28.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:52
Thấp/Cao

20°/28.6°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.89 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

10.07