Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:51 | 30/03/2023
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:59
Nhiều mây
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:58
Thấp/Cao

22°/29°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0