Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:57 | 06/02/2023
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:45
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.48 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

6.16