Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:34 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:40
Mưa vừa

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.8 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:39
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
92%
2.71 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.59 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.65 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1.93 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
1.94 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.54 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.49 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.27 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa cường độ nặng

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.91 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
2.51 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
2.67 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.05 km/giờ

13:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.47 km/giờ

16:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
3.99 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
5.44 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
6.82 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

975 mb

Gió

18.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa rất nặng

01:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
8.61 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
11.54 km/giờ

07:00

24°C / 24°C
Mưa rất nặng Mưa rất nặng
96%
17.07 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa rất nặng Mưa rất nặng
92%
18.39 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
88%
8.19 km/giờ

16:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.2 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.07 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.03 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.63 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.48 km/giờ

07:00

25°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
83%
2.23 km/giờ

10:00

29°C / 32°C
Mây cụm Mây cụm
67%
1.12 km/giờ

13:00

30°C / 34°C
Mây cụm Mây cụm
63%
1.48 km/giờ

16:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.72 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.69 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.78 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.01 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.23 km/giờ

07:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.15 km/giờ

10:00

30°C / 33°C
Mây cụm Mây cụm
63%
1.75 km/giờ

13:00

30°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
3.89 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
3.28 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
1.69 km/giờ
Tam Kỳ
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:40
Thấp/Cao

23°/26°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0