Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:29 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
29/ 23.3°
Sáng/Tối
23.7/ 25.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Mưa vừa

01:00

23.9°C / 24.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.72 km/giờ

04:00

23.1°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.79 km/giờ

07:00

24.4°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.4 km/giờ

10:00

30.1°C / 35.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
0.83 km/giờ

13:00

29°C / 35.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
0.94 km/giờ

16:00

26.6°C / 27.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.81 km/giờ

19:00

24.7°C / 25.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.24 km/giờ

22:00

23.7°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.47 km/giờ
Ngày/Đêm
34.4/ 23.6°
Sáng/Tối
23.3/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:13
Mưa vừa

01:00

23.8°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.84 km/giờ

04:00

23.9°C / 24.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.13 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.64 km/giờ

10:00

33.6°C / 37.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
1.11 km/giờ

13:00

33°C / 37.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
1.61 km/giờ

16:00

27.7°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.57 km/giờ

19:00

24.2°C / 25.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.05 km/giờ

22:00

24.6°C / 25.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.78 km/giờ
Ngày/Đêm
35.1/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:14
Mưa vừa

01:00

23.1°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.25 km/giờ

04:00

22.9°C / 23.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.4 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.98 km/giờ

10:00

34.5°C / 38.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
49%
0.75 km/giờ

13:00

34.3°C / 39.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
49%
0.54 km/giờ

16:00

28.7°C / 32.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.19 km/giờ

19:00

24.2°C / 25.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.44 km/giờ

22:00

23.8°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.57 km/giờ
Ngày/Đêm
34.7/ 25.3°
Sáng/Tối
23.5/ 35.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:14
Mưa nhẹ

01:00

23.5°C / 24.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.71 km/giờ

04:00

23.5°C / 24.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.85 km/giờ

07:00

27.2°C / 27.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.47 km/giờ

10:00

35°C / 37.7°C
Mây cụm Mây cụm
48%
2.07 km/giờ

13:00

35.7°C / 40°C
Mây cụm Mây cụm
43%
2.49 km/giờ

16:00

35.6°C / 39.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
48%
2.12 km/giờ

19:00

27.5°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.01 km/giờ

22:00

25.3°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.62 km/giờ
Ngày/Đêm
34.2/ 25.8°
Sáng/Tối
24.6/ 34.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:14
Mưa nhẹ

01:00

24.1°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.8 km/giờ

04:00

24.3°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.82 km/giờ

07:00

28.7°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.77 km/giờ

10:00

34.9°C / 38.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
47%
2.49 km/giờ

13:00

36.7°C / 40.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
42%
3.24 km/giờ

16:00

34°C / 39°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
2.23 km/giờ

19:00

26.4°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.48 km/giờ

22:00

25.7°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.72 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 23.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Thấp/Cao

23.2°/34.1°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.81 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0