Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:40 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:43
Mưa vừa

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.91 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.66 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.31 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
0.68 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.86 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.32 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.43 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:42
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.6 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.83 km/giờ

07:00

23°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.58 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.66 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1.36 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.81 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.31 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.05 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.05 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.78 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.9 km/giờ

10:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
1.2 km/giờ

13:00

29°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
1.72 km/giờ

16:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.69 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.37 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.95 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

994 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:40
Mưa rất nặng

01:00

20°C / 21°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
1.52 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa rất nặng Mưa rất nặng
100%
1.37 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Mưa rất nặng Mưa rất nặng
100%
1.11 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
4.21 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
4.14 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
2.03 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.17 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.36 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:40
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.91 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.34 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.34 km/giờ

10:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.42 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.12 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.25 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.22 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.41 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:39
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.27 km/giờ
Huyện Phước Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:43
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0