Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:20 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
27.7/ 25.4°
Sáng/Tối
25.4/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 25.6°
Sáng/Tối
25.8/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 25.5°
Sáng/Tối
24.9/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.3°
Sáng/Tối
25.4/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 25.4°
Sáng/Tối
26.7/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 25°
Sáng/Tối
25.6/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 25.6°
Sáng/Tối
25.8/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 24.4°
Sáng/Tối
25.8/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.8°
Sáng/Tối
25.1/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 25.1°
Sáng/Tối
25.6/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 24.7°
Sáng/Tối
25.9/ 26.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.1°
Sáng/Tối
25.1/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 24.5°
Sáng/Tối
25.6/ 25.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 24.8°
Sáng/Tối
25.5/ 25.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.8/ 24.2°
Sáng/Tối
24.6/ 24.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 23.4°
Sáng/Tối
23.8/ 24.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.9/ 21.4°
Sáng/Tối
23.7/ 23.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24°
Sáng/Tối
24.7/ 24.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23.4°
Sáng/Tối
24.3/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 24.6°
Sáng/Tối
24.5/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 24.1°
Sáng/Tối
24.1/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 24.5°
Sáng/Tối
25.1/ 25.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 24.8°
Sáng/Tối
24.1/ 26.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.4°
Sáng/Tối
25/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.9°
Sáng/Tối
24.5/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.4°
Sáng/Tối
24.3/ 25.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24.8°
Sáng/Tối
24.1/ 25.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 24.8°
Sáng/Tối
24.4/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.9°
Sáng/Tối
24.7/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 24.8°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Thấp/Cao

22.1°/34.9°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

5.75 km

Gió

0.68 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0.05