Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:16 | 20/01/2022
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Huyện Phước Sơn
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:36
Thấp/Cao

20°/25°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.52 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

2.31