Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:44 | 12/04/2024
Thấp/Cao
21/ 22.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.4/ 21.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
25.6/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
35.8/ 35.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
38.9/ 38.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
36.6/ 36.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
26.8/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
24.9/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 24.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:02
Thấp/Cao

21.5°/40.5°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.02 km/giờ

Điểm ngưng

21.8 °C

Chỉ số UV

0