Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:38 | 02/12/2022
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
0.11 km
Áp suất

1014 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
0.1 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
0.06 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
0.07 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
1.15 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
2.52 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
2.46 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
2.71 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Huyện Phước Sơn
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:16
Thấp/Cao

21°/25°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

0.08 km

Gió

1.29 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.38