Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:16 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 22°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:38
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.01 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0