Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:12 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
27.2/ 23.4°
Sáng/Tối
23.7/ 24.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 24°
Sáng/Tối
23.2/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 23.7°
Sáng/Tối
23.7/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 23.3°
Sáng/Tối
23.1/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 23.6°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24°
Sáng/Tối
22.3/ 29.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 24.6°
Sáng/Tối
22.4/ 33.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 25.2°
Sáng/Tối
23/ 35.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.7/ 25.2°
Sáng/Tối
25/ 34.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 23.3°
Sáng/Tối
24.3/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Thấp/Cao

23.2°/28.9°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.59 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.06