Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:48 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
12/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:45
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:49
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 13°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:45
Thấp/Cao

12°/27°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.71 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0