Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:11 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:31
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:28
Mưa cường độ nặng
Huyện Phước Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:34
Thấp/Cao

20°/31°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.91 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết