Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:19 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
37/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:00
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
20/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:01
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây cụm 26°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:59
Thấp/Cao

23°/38°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.72 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0