Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:18 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:22
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
36/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:23
Mưa nhẹ
Huyện Phước Sơn
Đã cập nhật 4 phút trước
Ít mây 34°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:22
Thấp/Cao

22°/37°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.61 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

11.18