Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:28 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

991 mb

Gió

8.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:40
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:32
Mưa vừa
Huyện Phước Sơn
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:42
Thấp/Cao

20°/24°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.23 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0