Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 23:00 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:44
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:48
Mưa nhẹ
Huyện Phước Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 19°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:41
Thấp/Cao

18°/31°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.59 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0