Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:07 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
37.3/ 26.5°
Sáng/Tối
28.6/ 31.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
40.3/ 28.6°
Sáng/Tối
25.5/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.1/ 23.8°
Sáng/Tối
23.4/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.9/ 23.9°
Sáng/Tối
24.2/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.3/ 24.2°
Sáng/Tối
24.5/ 32.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.5/ 24.3°
Sáng/Tối
24.6/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.6/ 24.6°
Sáng/Tối
25.6/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.9/ 23.8°
Sáng/Tối
25.8/ 24.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:06
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
37.3/ 25.1°
Sáng/Tối
25.5/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.8/ 23.3°
Sáng/Tối
25.9/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.9/ 25°
Sáng/Tối
25/ 24.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.1/ 23.5°
Sáng/Tối
23.3/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:07
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
34.8/ 22.4°
Sáng/Tối
22.9/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.2/ 22.8°
Sáng/Tối
22.2/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 23.3°
Sáng/Tối
22.2/ 31.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:07
Mưa vừa
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây cụm 33.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:04
Thấp/Cao

23.9°/41.6°

Độ ẩm

41%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.77 km/giờ

Điểm ngưng

18.8 °C

Chỉ số UV

2.88