Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:58 | 17/10/2021
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

10.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:24
Mưa rất nặng

04:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
9.85 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
9.22 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
92%
6.09 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
5.8 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.26 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.33 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.08 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:23
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.3 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.1 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.24 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.09 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
3.29 km/giờ

16:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.6 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.13 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:23
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.1 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.05 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.64 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.72 km/giờ

13:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.91 km/giờ

16:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.08 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.03 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.09 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:22
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.45 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.82 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.92 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.75 km/giờ

13:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.45 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.77 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.2 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.42 km/giờ
Huyện Phước Sơn
Đã cập nhật 27 phút trước
Mưa cường độ nặng 26°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:24
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

4.32 km

Gió

9.85 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0