Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:42 | 05/12/2022
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:17
Mưa vừa

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.99 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.19 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.17 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.36 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.56 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.47 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:17
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.44 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.45 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.45 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.33 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.18 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.02 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.09 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.01 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:17
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.79 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.88 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.01 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.15 km/giờ

13:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.13 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.12 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.1 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.13 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:17
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.23 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.2 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.39 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.41 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.44 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.43 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.48 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.59 km/giờ
Huyện Phước Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:17
Thấp/Cao

20°/22°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

0.15 km

Gió

0.76 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0