Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:18 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24.8/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:21
Mưa nhẹ

13:00

30.4°C / 33.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
3.3 km/giờ

16:00

29.4°C / 32.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
2.17 km/giờ

19:00

27.9°C / 29.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
2.01 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.57 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 25.1°
Sáng/Tối
25.6/ 27.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:21
Mưa nhẹ

01:00

26.1°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
3.22 km/giờ

04:00

25.5°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
3.48 km/giờ

07:00

26.3°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
3.47 km/giờ

10:00

30.6°C / 32.1°C
Mây cụm Mây cụm
57%
4.24 km/giờ

13:00

32.9°C / 34.3°C
Mây cụm Mây cụm
52%
4.43 km/giờ

16:00

29.2°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
3.38 km/giờ

19:00

26.2°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.23 km/giờ

22:00

26.4°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.63 km/giờ
Ngày/Đêm
26.2/ 25.1°
Sáng/Tối
25.6/ 26.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:21
Nhiều mây

01:00

25.2°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
3.19 km/giờ

04:00

25.8°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
3.33 km/giờ

07:00

25°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
2.86 km/giờ

10:00

26.2°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.85 km/giờ

13:00

26.9°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.69 km/giờ

16:00

26.3°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.49 km/giờ

19:00

26°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.24 km/giờ

22:00

25.9°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.24 km/giờ
Ngày/Đêm
27.5/ 25.3°
Sáng/Tối
25.7/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Mưa nhẹ

01:00

25.6°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.79 km/giờ

04:00

25.4°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
2.99 km/giờ

07:00

25.1°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.51 km/giờ

10:00

27.6°C / 29.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
2.7 km/giờ

13:00

27.6°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
2.75 km/giờ

16:00

26.1°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.25 km/giờ

19:00

25°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.46 km/giờ

22:00

25.9°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.62 km/giờ
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 31.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:21
Thấp/Cao

25°/32.4°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.83 km/giờ

Điểm ngưng

21.6 °C

Chỉ số UV

6.88