Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:44 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
32.4/ 22.1°
Sáng/Tối
22.7/ 26.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 23.8°
Sáng/Tối
22.7/ 23.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23.2/ 23.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:23
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
26.8/ 23.4°
Sáng/Tối
23.5/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 22.1°
Sáng/Tối
23.3/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 23.5°
Sáng/Tối
22.3/ 24.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 24.6°
Sáng/Tối
23.1/ 25.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây cụm 33°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:23
Thấp/Cao

22°/32.4°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

11.29