Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:00 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0