Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:33 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
26.6/ 22.9°
Sáng/Tối
22.4/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 22.3°
Sáng/Tối
22.3/ 24.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 22.1°
Sáng/Tối
22.7/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21.4/ 22.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 22.3°
Sáng/Tối
21.6/ 26.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 22.1°
Sáng/Tối
22/ 29.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.1/ 23.8°
Sáng/Tối
22.8/ 29.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24°
Sáng/Tối
22.3/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 21.4°
Sáng/Tối
23.6/ 29.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.9/ 20.3°
Sáng/Tối
21.6/ 28.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.8/ 22.7°
Sáng/Tối
20.1/ 27.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 23.3°
Sáng/Tối
22.3/ 22.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 22.4°
Sáng/Tối
22.4/ 24.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22.9°
Sáng/Tối
22/ 23.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.1/ 17.8°
Sáng/Tối
23/ 18.1°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:16
Thấp/Cao

22.9°/28.6°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

8.27 km

Gió

1.25 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0.66