Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:19 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
39/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:00
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
37/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:00
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:01
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
20/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:01
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 26°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:00
Thấp/Cao

23°/40°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.63 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0