Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:25 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
36.1/ 24.1°
Sáng/Tối
26.1/ 25.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
38.1/ 24.7°
Sáng/Tối
22.6/ 25.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
36.6/ 24.5°
Sáng/Tối
23.6/ 32.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 24.9°
Sáng/Tối
23.6/ 32.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.3/ 25.3°
Sáng/Tối
23.1/ 30.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 24.2°
Sáng/Tối
24.1/ 30.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.4/ 25.9°
Sáng/Tối
23.8/ 30.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 24.4°
Sáng/Tối
24.3/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.7/ 24°
Sáng/Tối
23.1/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 24.4°
Sáng/Tối
23.9/ 34.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 23.2°
Sáng/Tối
24.2/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.7/ 24.1°
Sáng/Tối
23.4/ 25.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 24.1°
Sáng/Tối
23.4/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 24.6°
Sáng/Tối
23.6/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.2/ 24.8°
Sáng/Tối
23/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 34.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Thấp/Cao

22.3°/40.2°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.63 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

6.33