Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 23:03 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:44
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:44
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:48
Mưa nhẹ
Huyện Nam Giang
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:40
Thấp/Cao

19°/32°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.27 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0