Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:19 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
37/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
37/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:24
Mưa nhẹ
Huyện Nam Giang
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 37°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Thấp/Cao

22°/39°

Độ ẩm

36%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.88 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

9.46