Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:29 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

992 mb

Gió

7.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

999 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:32
Mưa vừa
Huyện Nam Giang
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 26°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:42
Thấp/Cao

21°/26°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.32 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0