Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:28 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:17
Mưa nhẹ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.9 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.04 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:17
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.92 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.05 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.05 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.04 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.52 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.32 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.87 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.82 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:18
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.7 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.46 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.3 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.58 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.49 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.07 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.99 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:18
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.84 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.61 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.92 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.95 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.84 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.79 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.73 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.51 km/giờ
Huyện Nam Giang
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:17
Thấp/Cao

20°/25°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.01 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0