Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:40 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
12/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:45
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:48
Mưa vừa
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 14°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:44
Thấp/Cao

12°/25°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.44 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0