Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:13 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
31.8/ 20.6°
Sáng/Tối
19.9/ 23.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.6/ 21.6°
Sáng/Tối
19.2/ 24.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.7/ 22.9°
Sáng/Tối
21.4/ 23.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 20.3°
Sáng/Tối
21.4/ 21.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 22.3°
Sáng/Tối
21/ 23.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.5/ 25°
Sáng/Tối
22.5/ 25.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
40.9/ 27.1°
Sáng/Tối
25.6/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
42.3/ 26.1°
Sáng/Tối
26.6/ 27.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26.1/ 22.3°
Sáng/Tối
24.2/ 23.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 21.5°
Sáng/Tối
21.9/ 25.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:57
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 19.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 20.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:55
Thấp/Cao

19.5°/33.7°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.4 km/giờ

Điểm ngưng

19.2 °C

Chỉ số UV

0.49