Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:26 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

995 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:36
Mưa vừa
Huyện Nam Giang
Đã cập nhật 3 phút trước
Mưa nhẹ 23°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:43
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.73 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0