Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:09 | 02/03/2024
Thấp/Cao
19.8/ 19.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.9/ 19.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
20.2/ 20.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.7/ 28.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.8/ 32.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.7/ 30.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
23/ 22.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
23/ 22.3°
Tầm nhìn
9.74 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:56
Thấp/Cao

19.9°/38.2°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

2.22