Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:15 | 26/05/2024
Nhiều mây 38.5°

Nhiều mây

Cảm giác như 42.6°.

Thấp/Cao
24.4°/38.2°
Độ ẩm
35%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.55 km/giờ
Điểm ngưng
20.3 °C
Chỉ số UV
7.36

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
357.15
NH3
0.14
NO
0.03
NO2
0.55
O3
23.6
PM10
0.6
PM25
0.5
SO2
0.09

Thời tiết Xã Zuôich - Huyện Nam Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Zuôich - Huyện Nam Giang trong 12h tới

Thời tiết Xã Zuôich - Huyện Nam Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Zuôich - Huyện Nam Giang những ngày tới

Lượng mưa Xã Zuôich - Huyện Nam Giang những ngày tới