Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:36 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
42.6/ 29.2°
Sáng/Tối
25.4/ 34.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:05
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
42.7/ 26.7°
Sáng/Tối
27.9/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
41.1/ 26°
Sáng/Tối
26.7/ 31.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
42.6/ 24.5°
Sáng/Tối
26.9/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.9/ 24.1°
Sáng/Tối
25.8/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.4/ 25.9°
Sáng/Tối
26.4/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39/ 24.4°
Sáng/Tối
26.5/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:05
Thấp/Cao

25.7°/43.3°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.62 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0