Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:30 | 17/10/2021
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

10.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:24
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:20
Mưa nhẹ
Huyện Nam Giang
Đã cập nhật 59 phút trước
Mưa cường độ nặng 26°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:24
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

4.32 km

Gió

9.85 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0