Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:45 | 29/05/2023
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
38/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
24/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
24/ 36°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 36°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:15
Thấp/Cao

23°/39°

Độ ẩm

40%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.96 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

10.62