Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:53 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:19
Mưa nhẹ
Huyện Nam Giang
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:17
Thấp/Cao

20°/25°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.01 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0