Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:59 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:11
Mưa vừa

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.89 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.05 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:11
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.75 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.84 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.59 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.56 km/giờ

13:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
0.56 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.57 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.5 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.66 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:11
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.75 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.71 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.29 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.31 km/giờ

13:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.4 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.8 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.32 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.25 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.01 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.79 km/giờ

10:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
0.27 km/giờ

13:00

28°C / 34°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
0.76 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.12 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.74 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.03 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.32 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.28 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.96 km/giờ

10:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.44 km/giờ

13:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.48 km/giờ

16:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
0.43 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.73 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.28 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.44 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.46 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.39 km/giờ

10:00

29°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.46 km/giờ

13:00

34°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
48%
0.95 km/giờ

16:00

29°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
0.43 km/giờ
Huyện Nam Giang
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:11
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0