Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:23 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
30.9/ 18.6°
Sáng/Tối
17.2/ 22.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:55
Mây rải rác

13:00

31.6°C / 30.2°C
Mây thưa Mây thưa
38%
2.19 km/giờ

16:00

30.9°C / 30.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
41%
2.86 km/giờ

19:00

24.9°C / 24.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
73%
0.95 km/giờ

22:00

18.7°C / 19.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
98%
0.34 km/giờ
Ngày/Đêm
30.1/ 19.8°
Sáng/Tối
17.7/ 23.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:55
Mây thưa

01:00

18°C / 19°C
Mây rải rác Mây rải rác
99%
0.71 km/giờ

04:00

17.2°C / 17.5°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.82 km/giờ

07:00

18.1°C / 19.2°C
Mây cụm Mây cụm
94%
0.62 km/giờ

10:00

27.3°C / 28.5°C
Mây thưa Mây thưa
54%
1.36 km/giờ

13:00

31.6°C / 31.3°C
Mây thưa Mây thưa
38%
2.02 km/giờ

16:00

29.2°C / 30.2°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
45%
2.69 km/giờ

19:00

20.3°C / 21.2°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
93%
1.32 km/giờ

22:00

19.4°C / 19.7°C
Mây rải rác Mây rải rác
99%
0.16 km/giờ
Ngày/Đêm
26.9/ 21.4°
Sáng/Tối
21.7/ 23.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:55
Mưa nhẹ

01:00

20.7°C / 20°C
Mây cụm Mây cụm
94%
0.77 km/giờ

04:00

20.1°C / 21.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.33 km/giờ

07:00

21.6°C / 22.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.27 km/giờ

10:00

25.6°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.01 km/giờ

13:00

28.3°C / 29.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
1.21 km/giờ

16:00

28.1°C / 30.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
2.81 km/giờ

19:00

22.1°C / 22.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.21 km/giờ

22:00

21.2°C / 22.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.62 km/giờ
Ngày/Đêm
31.3/ 22.2°
Sáng/Tối
21.8/ 22.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:55
Mây cụm

01:00

21.2°C / 22.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.03 km/giờ

04:00

20.7°C / 21.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.3 km/giờ

07:00

21.2°C / 22.4°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.1 km/giờ

10:00

28.8°C / 29.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
1.03 km/giờ

13:00

31.5°C / 33.7°C
Mây cụm Mây cụm
51%
1.68 km/giờ

16:00

30°C / 33.1°C
Mây cụm Mây cụm
58%
2.43 km/giờ

19:00

22.7°C / 23.6°C
Mây cụm Mây cụm
98%
1.26 km/giờ

22:00

22.4°C / 23.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.48 km/giờ
Ngày/Đêm
35.8/ 22.3°
Sáng/Tối
22.8/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:56
Mưa nhẹ

01:00

22.5°C / 23.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.22 km/giờ

04:00

21.2°C / 22.2°C
Mây cụm Mây cụm
100%
0.55 km/giờ

07:00

22.5°C / 23.2°C
Mây cụm Mây cụm
95%
0.35 km/giờ

10:00

31.5°C / 33°C
Mây cụm Mây cụm
53%
0.9 km/giờ

13:00

35.8°C / 37.6°C
Mây cụm Mây cụm
38%
2.17 km/giờ

16:00

31°C / 33.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
3.03 km/giờ

19:00

23.8°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.16 km/giờ

22:00

22.1°C / 22.8°C
Mây cụm Mây cụm
99%
0.13 km/giờ
Ngày/Đêm
33.7/ 23.2°
Sáng/Tối
22.1/ 23.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:56
Mưa nhẹ

01:00

22.5°C / 23.1°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.14 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.11 km/giờ

07:00

22.3°C / 23.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.14 km/giờ

10:00

30.7°C / 33°C
Mây cụm Mây cụm
61%
1.52 km/giờ
Đã cập nhật 25 phút trước
Mây rải rác 30.5°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:55
Thấp/Cao

17.4°/31.3°

Độ ẩm

42%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.8 km/giờ

Điểm ngưng

16.6 °C

Chỉ số UV

11.94