Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:33 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
31.1/ 27.7°
Sáng/Tối
25.7/ 29.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:22
Mưa nhẹ

13:00

32.5°C / 35.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
3.26 km/giờ

16:00

31.3°C / 35.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
2.91 km/giờ

19:00

29.2°C / 31.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.98 km/giờ

22:00

26.2°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.21 km/giờ
Ngày/Đêm
33.1/ 27.6°
Sáng/Tối
27.5/ 28.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:22
Mây cụm

01:00

27.3°C / 29.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.57 km/giờ

04:00

27.9°C / 27.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
2.66 km/giờ

07:00

27.7°C / 29.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
2.8 km/giờ

10:00

31.4°C / 33.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
3.95 km/giờ

13:00

33.9°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
4.44 km/giờ

16:00

29.5°C / 33.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
2.65 km/giờ

19:00

27.8°C / 29.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.06 km/giờ

22:00

27.5°C / 29.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.23 km/giờ
Ngày/Đêm
27.7/ 26.5°
Sáng/Tối
27.2/ 26.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:22
Nhiều mây

01:00

27.1°C / 29.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
2.6 km/giờ

04:00

27.5°C / 29.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
2.77 km/giờ

07:00

27.3°C / 29.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
2.46 km/giờ

10:00

27.5°C / 29.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.43 km/giờ

13:00

27.4°C / 30.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
2.13 km/giờ

16:00

27.3°C / 27.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.03 km/giờ

19:00

26.1°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.76 km/giờ

22:00

26.5°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.9 km/giờ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.8°
Sáng/Tối
26.5/ 27.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:21
Nhiều mây

01:00

26.1°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.32 km/giờ

04:00

26.8°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
2.59 km/giờ

07:00

26.8°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.01 km/giờ

10:00

29.8°C / 32.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.55 km/giờ

13:00

27.8°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.17 km/giờ

16:00

27.6°C / 27.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.81 km/giờ

19:00

27°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.82 km/giờ

22:00

26.3°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.17 km/giờ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.5°
Sáng/Tối
26.8/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Nhiều mây

01:00

26.8°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.51 km/giờ

04:00

26.2°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.36 km/giờ

07:00

26.7°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
2.48 km/giờ

10:00

30.8°C / 33.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
3.58 km/giờ

13:00

31.7°C / 34.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
3.65 km/giờ

16:00

29.6°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
2.51 km/giờ

19:00

26.3°C / 27.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.61 km/giờ

22:00

26.6°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.64 km/giờ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.6°
Sáng/Tối
27.4/ 31.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Nhiều mây

01:00

26.9°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2 km/giờ

04:00

27.3°C / 29.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.28 km/giờ

07:00

27.6°C / 30.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.98 km/giờ

10:00

30.1°C / 34.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
3 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:22
Thấp/Cao

25.6°/33.9°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.26 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

4.59