Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:30 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:43
Mưa vừa

22:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.48 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:42
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
99%
0.92 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.96 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.65 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.09 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.08 km/giờ

16:00

24°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.67 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.65 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.98 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.15 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.24 km/giờ

07:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.92 km/giờ

10:00

29°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
1.34 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.76 km/giờ

16:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.86 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.85 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.95 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

980 mb

Gió

8.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Mưa rất nặng

01:00

22°C / 23°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
1.95 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
2.84 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
4.98 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa rất nặng Mưa rất nặng
98%
8.12 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa rất nặng Mưa rất nặng
98%
4.24 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
2.16 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.51 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.21 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:40
Mây cụm

01:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.28 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.28 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.56 km/giờ

10:00

27°C / 29°C
Mây cụm Mây cụm
67%
1.7 km/giờ

13:00

28°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
2.26 km/giờ

16:00

28°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.74 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.43 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.4 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:39
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.44 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.54 km/giờ

07:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.05 km/giờ

10:00

32°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
0.72 km/giờ

13:00

30°C / 34°C
Mây cụm Mây cụm
64%
1 km/giờ

16:00

25°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.71 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.19 km/giờ
Huyện Nam Giang
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:43
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.48 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0