Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:56 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:15
Mưa cường độ nặng

13:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.56 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.62 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.76 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
1.31 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:15
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.75 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.73 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.59 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.92 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1.53 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.37 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.88 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.48 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:15
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.55 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.31 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.28 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.28 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.76 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.34 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.27 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.79 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:15
Mưa vừa

01:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.75 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.68 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.32 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.42 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
2.29 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1.91 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.5 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.95 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.48 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.86 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.04 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.06 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.74 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.62 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.15 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.79 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:16
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.37 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.28 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.34 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.38 km/giờ
Huyện Hiệp Đức
Đã cập nhật 24 phút trước
Mưa nhẹ 23°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:15
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

2.54 km

Gió

1.56 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0