Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:10 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
31.2/ 25.5°
Sáng/Tối
24.8/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Mưa nhẹ

22:00

25.4°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.45 km/giờ
Ngày/Đêm
25.4/ 24.7°
Sáng/Tối
24.7/ 25.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:12
Mưa vừa

01:00

24.3°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.62 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.68 km/giờ

07:00

25.2°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.43 km/giờ

10:00

25.8°C / 26.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.79 km/giờ

13:00

26.5°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.3 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.24 km/giờ

19:00

25.2°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.16 km/giờ

22:00

24.4°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.67 km/giờ
Ngày/Đêm
33.1/ 25.2°
Sáng/Tối
23.4/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:12
Mưa vừa

01:00

24.7°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.9 km/giờ

04:00

23.4°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.87 km/giờ

07:00

25.2°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.63 km/giờ

10:00

32.2°C / 38.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
1.06 km/giờ

13:00

33.1°C / 40.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
2.43 km/giờ

16:00

28.2°C / 33.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.2 km/giờ

19:00

26.6°C / 27.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.25 km/giờ

22:00

25.6°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.35 km/giờ
Ngày/Đêm
31.5/ 25.4°
Sáng/Tối
24.3/ 32.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:12
Mưa vừa

01:00

25.6°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.78 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.91 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.73 km/giờ

10:00

31.7°C / 37.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
0.56 km/giờ

13:00

35.3°C / 41.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
2.36 km/giờ

16:00

32.2°C / 39.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
2.45 km/giờ

19:00

26.3°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.83 km/giờ

22:00

25.3°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.54 km/giờ
Ngày/Đêm
34/ 26.7°
Sáng/Tối
24.1/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mưa nhẹ

01:00

24.9°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.02 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.06 km/giờ

07:00

27°C / 27.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.72 km/giờ

10:00

34.5°C / 40.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
0.44 km/giờ

13:00

36.3°C / 42.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
48%
1.79 km/giờ

16:00

29.2°C / 36.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.86 km/giờ

19:00

28°C / 30.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.42 km/giờ

22:00

26.6°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.12 km/giờ
Ngày/Đêm
34.1/ 26.2°
Sáng/Tối
25/ 33.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mưa nhẹ

01:00

25.2°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.48 km/giờ

04:00

24.7°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.6 km/giờ

07:00

27°C / 30.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.4 km/giờ

10:00

34.9°C / 39.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
1.33 km/giờ

13:00

37°C / 43.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
42%
1.1 km/giờ

16:00

33.9°C / 40.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
2.06 km/giờ

19:00

27.6°C / 32.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.77 km/giờ
Đã cập nhật 25 phút trước
Mưa nhẹ 25.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Thấp/Cao

23.5°/34.1°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.29 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0