Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:35 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:44
Mưa nhẹ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.77 km/giờ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:43
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
98%
1.13 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
98%
1.17 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
94%
0.78 km/giờ

10:00

32°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
1.31 km/giờ

13:00

31°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
2.37 km/giờ

16:00

29°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.56 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.38 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.21 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:43
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.1 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.83 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.03 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.38 km/giờ

13:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.9 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
0.16 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.71 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.31 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:42
Mưa cường độ nặng

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.66 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.91 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.93 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.14 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.09 km/giờ

16:00

24°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
0.8 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.47 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.82 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Mưa cường độ nặng

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.58 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.85 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.03 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
1.17 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.17 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.78 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.17 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.98 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.22 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.07 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.95 km/giờ

10:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
0.71 km/giờ

13:00

33°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
51%
1.71 km/giờ

16:00

28°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.42 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.99 km/giờ
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:44
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.56 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0