Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:44 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Mưa nhẹ 24°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:44
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.77 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0