Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:54 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
31.7/ 27.4°
Sáng/Tối
26.8/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.3°
Sáng/Tối
27.7/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.2°
Sáng/Tối
27.8/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.1°
Sáng/Tối
27.9/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28°
Sáng/Tối
27.5/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.5°
Sáng/Tối
27.3/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.5°
Sáng/Tối
26.4/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.2°
Sáng/Tối
26.6/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.2°
Sáng/Tối
26.8/ 27.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.2°
Sáng/Tối
26.3/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.9°
Sáng/Tối
26.1/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.1°
Sáng/Tối
26.6/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28°
Sáng/Tối
26.4/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.8°
Sáng/Tối
27.4/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.4/ 27.7°
Sáng/Tối
27.2/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.3/ 28°
Sáng/Tối
27.7/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.3/ 27.8°
Sáng/Tối
27.4/ 30.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.1/ 27.4°
Sáng/Tối
27.8/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.9/ 27.4°
Sáng/Tối
27.9/ 30.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.1/ 27.2°
Sáng/Tối
27.6/ 30.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 27.5°
Sáng/Tối
27.4/ 30.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.8/ 27.4°
Sáng/Tối
27.2/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.8°
Sáng/Tối
27.4/ 30.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.6/ 26.1°
Sáng/Tối
27.7/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.4/ 27.5°
Sáng/Tối
26.6/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.8°
Sáng/Tối
28/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 27.7°
Sáng/Tối
27.9/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 27.8°
Sáng/Tối
27.9/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.8°
Sáng/Tối
27/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Thấp/Cao

23.5°/35.3°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.73 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0