Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:49 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
24.4/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa nhẹ

04:00

24.8°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.23 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1 km/giờ

10:00

31.9°C / 37.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
1.09 km/giờ

13:00

37.3°C / 42.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
40%
2.69 km/giờ

16:00

32°C / 37.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
1.7 km/giờ

19:00

26.7°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.17 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.95 km/giờ
Ngày/Đêm
28.7/ 24.3°
Sáng/Tối
24.9/ 25.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa vừa

01:00

24.4°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.31 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.4 km/giờ

07:00

25.1°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.16 km/giờ

10:00

29.3°C / 35.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.3 km/giờ

13:00

28.4°C / 33.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.06 km/giờ

16:00

26.1°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.38 km/giờ

19:00

25.8°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.23 km/giờ

22:00

24.9°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.1 km/giờ
Ngày/Đêm
32.8/ 24.2°
Sáng/Tối
24.1/ 26.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa nhẹ

01:00

24.6°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.43 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.42 km/giờ

07:00

26.9°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.17 km/giờ

10:00

31°C / 36.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
1.74 km/giờ

13:00

35.9°C / 39.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
48%
1.36 km/giờ

16:00

27.5°C / 30.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.07 km/giờ

19:00

25.4°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.87 km/giờ

22:00

24.3°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.64 km/giờ
Ngày/Đêm
28.8/ 24.7°
Sáng/Tối
24.1/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa nhẹ

01:00

24.2°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.48 km/giờ

04:00

24.1°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.42 km/giờ

07:00

26.7°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.15 km/giờ

10:00

28.7°C / 32.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.17 km/giờ

13:00

29.2°C / 33.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
0.73 km/giờ

16:00

26.8°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.56 km/giờ

19:00

25.8°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.88 km/giờ

22:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.25 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Thấp/Cao

24.1°/37.7°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0