Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:06 | 21/10/2021
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:22
Mưa nhẹ

04:00

26°C / 26°C
Ít mây Ít mây
94%
1.71 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Ít mây Ít mây
92%
1.28 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Mây rải rác Mây rải rác
79%
1.26 km/giờ

13:00

29°C / 34°C
Mây thưa Mây thưa
74%
3.26 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
3.11 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mây rải rác Mây rải rác
91%
1.37 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.15 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:21
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.3 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.4 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.46 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.81 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
3.32 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.77 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.88 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.86 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:20
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.75 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.64 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.94 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
2.06 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
2.53 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
2.38 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.17 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.01 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:20
Mưa cường độ nặng

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.92 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
97%
2.8 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
91%
5.09 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
6.6 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
91%
6.67 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
5.83 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
5.63 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
5.03 km/giờ
Huyện Hiệp Đức
Đã cập nhật 1 phút trước
Ít mây 26°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:22
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.85 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0