Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:21 | 21/04/2024
Nhiều mây 26.2°

Nhiều mây

Cảm giác như 26.6°.

Thấp/Cao
24.4°/43°
Độ ẩm
85%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.91 km/giờ
Điểm ngưng
24.9 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
423.91
NH3
2.63
NO
0
NO2
6.51
O3
19.67
PM10
19.59
PM25
13.42
SO2
1.4

Thời tiết Xã Phước Trà - Huyện Hiệp Đức theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Phước Trà - Huyện Hiệp Đức trong 12h tới

Thời tiết Xã Phước Trà - Huyện Hiệp Đức những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Phước Trà - Huyện Hiệp Đức những ngày tới

Lượng mưa Xã Phước Trà - Huyện Hiệp Đức những ngày tới