Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:32 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:27
Mưa vừa
Huyện Hiệp Đức
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.14 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết