Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:11 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
30.7/ 19.3°
Sáng/Tối
22.3/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:53
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.2/ 20.5°
Sáng/Tối
18.5/ 23.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:53
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.9/ 20.9°
Sáng/Tối
21.6/ 23.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.6/ 21°
Sáng/Tối
20.2/ 22.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 23°
Sáng/Tối
21.4/ 23.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 22.3°
Sáng/Tối
23.4/ 24.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 23.6°
Sáng/Tối
23.1/ 24.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 20.1°
Sáng/Tối
22/ 22.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 21.5°
Sáng/Tối
20.3/ 26.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 23.6°
Sáng/Tối
20.4/ 31.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 26°
Sáng/Tối
24.7/ 33.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.7/ 26.1°
Sáng/Tối
25.8/ 33.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.8/ 27.3°
Sáng/Tối
24.6/ 33.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
37/ 25.8°
Sáng/Tối
26.2/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 25.8°
Sáng/Tối
25.5/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:56
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 22.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:53
Thấp/Cao

18.4°/30.9°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.59 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

0