Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:21 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
33/ 27.4°
Sáng/Tối
26.4/ 31.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 27.8°
Sáng/Tối
27.6/ 32.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.8/ 27.6°
Sáng/Tối
28/ 31.9°
Áp suất

999 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.2/ 26.4°
Sáng/Tối
27.1/ 30.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.2/ 26.8°
Sáng/Tối
26.1/ 31.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.2/ 28.2°
Sáng/Tối
26.4/ 29.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.4/ 27.5°
Sáng/Tối
25.7/ 29.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28°
Sáng/Tối
26.4/ 33.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.2/ 26.1°
Sáng/Tối
27.6/ 36.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 26°
Sáng/Tối
25.9/ 35.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 26.8°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 26.2°
Sáng/Tối
25.8/ 33.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.9/ 25.3°
Sáng/Tối
24.2/ 34.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.1/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 34.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
36.9/ 26.1°
Sáng/Tối
24.5/ 35.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 34.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Thấp/Cao

27.8°/36.7°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.8 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

2.57