Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:56 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
38/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37/ 23°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:59
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:00
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây rải rác 27°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:58
Thấp/Cao

23°/40°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.8 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0