Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:01 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:12
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa nhẹ
Huyện Hiệp Đức
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 35°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:12
Thấp/Cao

23°/35°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

9.85