Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:43 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
31.4/ 25.3°
Sáng/Tối
24.2/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 25.1°
Sáng/Tối
24.9/ 26.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.8/ 25.9°
Sáng/Tối
24.4/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:12
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
35.9/ 25°
Sáng/Tối
24.4/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.5/ 27.3°
Sáng/Tối
24.9/ 34.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 26.5°
Sáng/Tối
25.4/ 34.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 26.6°
Sáng/Tối
25.5/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 26.3°
Sáng/Tối
25.3/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 26.6°
Sáng/Tối
25/ 32.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 26.4°
Sáng/Tối
25.5/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:12
Thấp/Cao

24.8°/36.6°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.72 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0