Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:33 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:46
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:46
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:47
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:49
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:49
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:50
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:46
Thấp/Cao

20°/30°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.24 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

3.66