Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:53 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.78 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

5.84