Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:50 | 05/12/2022
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:16
Mưa cường độ nặng

07:00

21°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.77 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.86 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.84 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.87 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
0.84 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.87 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:17
Mưa vừa

01:00

20°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.88 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.11 km/giờ

07:00

18°C / 19°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.11 km/giờ

10:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.03 km/giờ

13:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.95 km/giờ

16:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.97 km/giờ

19:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.7 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.5 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:17
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.58 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.63 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.81 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.74 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.69 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.74 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.79 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.64 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:17
Mưa vừa

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.67 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.64 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.68 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.01 km/giờ

13:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.03 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.98 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.01 km/giờ
Huyện Đông Giang
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:16
Thấp/Cao

18°/21°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

0.11 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0