Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:02 | 26/05/2024
Nhiều mây 35.8°

Nhiều mây

Cảm giác như 38.3°.

Thấp/Cao
22.2°/35.7°
Độ ẩm
42%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.96 km/giờ
Điểm ngưng
20.2 °C
Chỉ số UV
5.48

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
397.21
NH3
1.49
NO
0.08
NO2
4.07
O3
27.18
PM10
3.99
PM25
1.72
SO2
1.27

Thời tiết Xã Za Hung - Huyện Đông Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Za Hung - Huyện Đông Giang trong 12h tới

Thời tiết Xã Za Hung - Huyện Đông Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Za Hung - Huyện Đông Giang những ngày tới

Lượng mưa Xã Za Hung - Huyện Đông Giang những ngày tới