Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:44 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:19
Mưa nhẹ
Huyện Đông Giang
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:17
Thấp/Cao

18°/24°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

2.04 km

Gió

0.64 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0