Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:16 | 26/07/2024
Ngày/Đêm
29.6/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 25.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.3/ 23.9°
Sáng/Tối
25.7/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 23.3°
Sáng/Tối
23.5/ 31.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24.6°
Sáng/Tối
23.3/ 27.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.7/ 23.9°
Sáng/Tối
23.8/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 24.3°
Sáng/Tối
22.3/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 23.1°
Sáng/Tối
23.2/ 32.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Thấp/Cao

23.5°/29.7°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.61 km/giờ

Điểm ngưng

21.4 °C

Chỉ số UV

0