Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:24 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
28.3/ 23.1°
Sáng/Tối
21.3/ 24.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 23.5°
Sáng/Tối
22.6/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22.7/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 23.6°
Sáng/Tối
22.1/ 27.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 23.7°
Sáng/Tối
22.1/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 24.7°
Sáng/Tối
23.5/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25.7°
Sáng/Tối
23.1/ 32.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 24.2°
Sáng/Tối
25/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 24.3°
Sáng/Tối
23.1/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 24.3°
Sáng/Tối
22.2/ 26.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 21.5°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 22.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:14
Thấp/Cao

21.3°/28.9°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.65 km/giờ

Điểm ngưng

21.9 °C

Chỉ số UV

0