Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 02:57 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:16
Mưa nhẹ
Huyện Đông Giang
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

2.32 km

Gió

0.87 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0