Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:39 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật 2 phút trước
Mây cụm 21°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:16
Thấp/Cao

21°/37°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0