Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:42 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

995 mb

Gió

7.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:31
Mưa vừa
Huyện Đông Giang
Đã cập nhật 12 phút trước
Mưa cường độ nặng 21°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Thấp/Cao

20°/30°

Độ ẩm

99%

Áp suất

987 mb

Tầm nhìn

0.7 km

Gió

3.42 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0