Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:49 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
36/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 21°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:00
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:01
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 19°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:01
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
19/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:02
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:00
Thấp/Cao

22°/38°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.63 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0