Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 22:36 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:44
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:48
Mưa nhẹ
Huyện Đông Giang
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:40
Thấp/Cao

17°/29°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.95 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0