Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:31 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
18.3/ 18°
Sáng/Tối
16.7/ 18.4°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 20.2°
Sáng/Tối
17.3/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.4/ 22.2°
Sáng/Tối
19.7/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
39.6/ 25°
Sáng/Tối
23.4/ 26.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.2/ 22.7°
Sáng/Tối
25.4/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.5/ 21.5°
Sáng/Tối
21.3/ 21.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 21.8°
Sáng/Tối
21.5/ 22.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.9/ 20.9°
Sáng/Tối
21.6/ 21.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 21.8°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 20.8°
Sáng/Tối
20.5/ 28.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 19.1°
Sáng/Tối
19.5/ 29.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 22.1°
Sáng/Tối
18.6/ 23.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 24.6°
Sáng/Tối
21.7/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.2/ 24°
Sáng/Tối
23.6/ 32.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27.4/ 23°
Sáng/Tối
22.3/ 25.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:59
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:57
Thấp/Cao

16.9°/37.6°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.07 km/giờ

Điểm ngưng

16.2 °C

Chỉ số UV

1.05