Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:37 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:25
Mưa nhẹ
Huyện Đông Giang
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Thấp/Cao

21°/36°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.16 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

9.52