Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:41 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
26.5/ 25.1°
Sáng/Tối
23.5/ 27.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 24.2°
Sáng/Tối
25.7/ 25.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.7/ 24.1°
Sáng/Tối
25.3/ 25.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.6/ 23.8°
Sáng/Tối
23.1/ 30.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 24.8°
Sáng/Tối
23.9/ 33.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.9/ 25.3°
Sáng/Tối
24.9/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.3/ 25.7°
Sáng/Tối
23.2/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 23.5°
Sáng/Tối
24.7/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.2°
Sáng/Tối
23.9/ 32.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 24.5°
Sáng/Tối
24.1/ 32.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 25.6°
Sáng/Tối
25.5/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.3/ 23.7°
Sáng/Tối
25.3/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 24.4°
Sáng/Tối
23.3/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 25.2°
Sáng/Tối
25.2/ 26.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 24.9°
Sáng/Tối
25.6/ 31.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:23
Thấp/Cao

23.8°/30°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.76 km/giờ

Điểm ngưng

21.8 °C

Chỉ số UV

0