Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:37 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:16
Mưa nhẹ
Huyện Đông Giang
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:23
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.69 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0