Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:12 | 23/07/2024
Thấp/Cao
24.8/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.7/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.9/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.4/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.2/ 28.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.8/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.5/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:23
Thấp/Cao

23°/28.5°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.87 km/giờ

Điểm ngưng

21.8 °C

Chỉ số UV

4.06