Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 14:23 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa vừa

16:00

25°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
1.02 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.47 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.66 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Mưa vừa

01:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.68 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.25 km/giờ

07:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.47 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.26 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.77 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.03 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.69 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Mưa vừa

01:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.95 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.79 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.91 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.57 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
0.56 km/giờ

16:00

27°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
0.49 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.44 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.02 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.16 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.24 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.91 km/giờ

10:00

31°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
0.23 km/giờ

13:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.75 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.74 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.34 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.5 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:14
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.02 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.07 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.04 km/giờ

10:00

30°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
0.7 km/giờ

13:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
0.21 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.28 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.99 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.14 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:14
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.25 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.25 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.98 km/giờ

10:00

29°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
1.26 km/giờ

13:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
0.64 km/giờ
Huyện Đông Giang
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

8.6 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

4.52