Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:53 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
31.8/ 27.1°
Sáng/Tối
25.7/ 31.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 29.8°
Sáng/Tối
25.1/ 30.8°
Áp suất

999 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27.8°
Sáng/Tối
29/ 30.1°
Áp suất

999 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.8/ 27.1°
Sáng/Tối
26.2/ 33.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.8/ 28.9°
Sáng/Tối
25.9/ 34.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.7°
Sáng/Tối
26.4/ 33.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.1/ 27.2°
Sáng/Tối
26.2/ 35.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Thấp/Cao

24.7°/34.9°

Độ ẩm

66%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.98 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0