Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:29 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:00
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:00
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:02
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:02
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:02
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:02
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:02
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:03
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.41 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0