Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:47 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
27.5/ 22.3°
Sáng/Tối
23.9/ 24.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 22.8°
Sáng/Tối
23.6/ 25.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.4/ 22.5°
Sáng/Tối
22.6/ 25.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.5/ 22.6°
Sáng/Tối
22/ 22.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 22.8°
Sáng/Tối
23/ 23.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 22.5°
Sáng/Tối
22.1/ 25.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.8/ 25.4°
Sáng/Tối
22.2/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.3/ 27.2°
Sáng/Tối
25.6/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.1/ 26.4°
Sáng/Tối
27/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.7/ 23.5°
Sáng/Tối
26.1/ 25.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 23°
Sáng/Tối
23.3/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 22.9°
Sáng/Tối
22.8/ 22.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 22.7°
Sáng/Tối
22.3/ 23.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 22.4°
Sáng/Tối
22.1/ 25.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.9/ 24.7°
Sáng/Tối
23.3/ 26.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.3/ 23.5°
Sáng/Tối
24.7/ 26.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.5/ 23°
Sáng/Tối
24.1/ 26.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.9/ 24.2°
Sáng/Tối
24.4/ 27.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.5/ 23.8°
Sáng/Tối
24.9/ 25.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.2/ 23.5°
Sáng/Tối
23.7/ 25.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28.9/ 24.4°
Sáng/Tối
24.5/ 25.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 23.1°
Sáng/Tối
24.3/ 25.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 23.3°
Sáng/Tối
24.6/ 25.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 22.8°
Sáng/Tối
23.7/ 24.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 22.5°
Sáng/Tối
23.7/ 24.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 22.7°
Sáng/Tối
23.3/ 25.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 23.2°
Sáng/Tối
23.2/ 25.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.5/ 22.8°
Sáng/Tối
23/ 25.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 25.2°
Sáng/Tối
23.3/ 27.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.4/ 30°
Sáng/Tối
26.6/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 23.9°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 24.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:54
Thấp/Cao

19.8°/29.1°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.9 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

0.58