Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:12 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa nhẹ
Huyện Quế Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 33°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Thấp/Cao

22°/36°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.83 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

5.72