Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:03 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.14 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

9.81