Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:08 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

997 mb

Gió

18.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:32
Mưa nhẹ
Huyện Quế Sơn
Đã cập nhật 20 phút trước
Mưa cường độ nặng 25°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

95%

Áp suất

980 mb

Tầm nhìn

1.33 km

Gió

15.85 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0