Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:36 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
33.6/ 25.6°
Sáng/Tối
24.4/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 25.8°
Sáng/Tối
24.5/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 27.1°
Sáng/Tối
24.4/ 31.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 26.7°
Sáng/Tối
25.7/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25.5/ 33.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 26.1°
Sáng/Tối
25.6/ 32.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 26.9°
Sáng/Tối
25.3/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 25.8°
Sáng/Tối
25.5/ 31.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 28°
Sáng/Tối
25.7/ 33.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Nhiều mây
Đã cập nhật 3 phút trước
Mưa nhẹ 30.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 36.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Thấp/Cao

24.4°/36.4°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.49 km/giờ

Điểm ngưng

26.6 °C

Chỉ số UV

0.2