Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:07 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:43
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:46
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:47
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây cụm 17°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:43
Thấp/Cao

14°/25°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.82 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0