Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:01 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2.09 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.96 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.99 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.13 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.82 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.18 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.75 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2.12 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa cường độ nặng

01:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2.54 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.28 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.52 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.73 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.76 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.92 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
2.41 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
2.74 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

966 mb

Gió

15.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa rất nặng

01:00

22°C / 23°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
4.44 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
6.78 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa rất nặng Mưa rất nặng
95%
15.05 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa rất nặng Mưa rất nặng
96%
15.5 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa rất nặng Mưa rất nặng
93%
10.01 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
1.08 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.9 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.12 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.21 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.86 km/giờ

07:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.46 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mây cụm Mây cụm
68%
2.81 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mây cụm Mây cụm
74%
1.32 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.04 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.26 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.08 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.47 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.4 km/giờ

07:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.95 km/giờ

10:00

30°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
1.1 km/giờ

13:00

31°C / 36°C
Mây cụm Mây cụm
66%
3.64 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.58 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.25 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.56 km/giờ
Huyện Quế Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.38 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0