Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:33 | 23/06/2024
Thấp/Cao
25.3/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.3/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.5/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.4/ 31.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.7/ 31.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.7/ 31.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.2/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.3/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 14 phút trước
Mưa vừa 27.1°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 31.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Thấp/Cao

24.4°/32.6°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.2 km/giờ

Điểm ngưng

26.1 °C

Chỉ số UV

0