Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 14:08 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mưa nhẹ
Huyện Quế Sơn
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:10
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.79 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

4.96