Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:00 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
26.4/ 19.4°
Sáng/Tối
19.3/ 22.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.7/ 21.3°
Sáng/Tối
18.8/ 22.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.2/ 23.4°
Sáng/Tối
22/ 23.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 23.5°
Sáng/Tối
21.2/ 27.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 23.3°
Sáng/Tối
21.2/ 27.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.3/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 20.1°
Sáng/Tối
23.7/ 26.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 21.7°
Sáng/Tối
19.4/ 25.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.2/ 22.3°
Sáng/Tối
20.5/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.9/ 24.8°
Sáng/Tối
22.8/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.3/ 26.8°
Sáng/Tối
23.4/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.3/ 25.3°
Sáng/Tối
24.2/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.5/ 25.2°
Sáng/Tối
23.1/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 22.2°
Sáng/Tối
23.6/ 30.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.7°
Sáng/Tối
22.2/ 29.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:56
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây cụm 26°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:53
Thấp/Cao

18.5°/28.9°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.79 km/giờ

Điểm ngưng

17.8 °C

Chỉ số UV

10.07