Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:51 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:59
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:58
Thấp/Cao

23°/34°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0