Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:44 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
30.8/ 28.6°
Sáng/Tối
29.9/ 31.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 29.5°
Sáng/Tối
27/ 31.2°
Áp suất

998 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.1/ 26.3°
Sáng/Tối
29.8/ 31.8°
Áp suất

999 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 27.3°
Sáng/Tối
25.8/ 33.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.3/ 28°
Sáng/Tối
26.1/ 35.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.6/ 29.2°
Sáng/Tối
26.8/ 33.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.7/ 29.3°
Sáng/Tối
26.6/ 35.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.3°
Sáng/Tối
28.9/ 34.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.7/ 28.1°
Sáng/Tối
27.3/ 37.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 28.4°
Sáng/Tối
27.8/ 38.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.3/ 29.9°
Sáng/Tối
26.5/ 35.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.6/ 25.3°
Sáng/Tối
27.4/ 34.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 26.5°
Sáng/Tối
25.5/ 32.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 31.6°
Sáng/Tối
28.9/ 31.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

8.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.3/ 30.1°
Sáng/Tối
30.4/ 37.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

8.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Thấp/Cao

27.7°/32.5°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.69 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0