Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:15 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

989 mb

Gió

14.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:30
Mưa vừa
Huyện Quế Sơn
Đã cập nhật 21 phút trước
Mưa vừa 25°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.42 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0