Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:38 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
27.9/ 26.6°
Sáng/Tối
25.7/ 26.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa nhẹ

01:00

26.9°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.83 km/giờ

04:00

26.2°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.83 km/giờ

07:00

27°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.88 km/giờ

10:00

27.9°C / 29.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.69 km/giờ

13:00

26.5°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.32 km/giờ

16:00

26.9°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.26 km/giờ

19:00

26.1°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.55 km/giờ

22:00

26.2°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.92 km/giờ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.5°
Sáng/Tối
25/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa vừa

01:00

25.8°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.58 km/giờ

04:00

25.9°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.04 km/giờ

07:00

26.3°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.18 km/giờ

10:00

29.3°C / 34.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.44 km/giờ

13:00

30.7°C / 35.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
4.36 km/giờ

16:00

29.5°C / 35.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
4.41 km/giờ

19:00

27°C / 31.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.35 km/giờ

22:00

27.7°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.31 km/giờ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.4°
Sáng/Tối
26.9/ 30.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa nhẹ

01:00

26.7°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.03 km/giờ

04:00

26.6°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.15 km/giờ

07:00

27.5°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.24 km/giờ

10:00

29.5°C / 34.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.28 km/giờ

13:00

31.3°C / 37.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
5.29 km/giờ

16:00

30.9°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
5.09 km/giờ

19:00

28.5°C / 33.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.91 km/giờ

22:00

27.7°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.27 km/giờ
Ngày/Đêm
30.9/ 28°
Sáng/Tối
26.9/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa nhẹ

01:00

27.1°C / 30.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.3 km/giờ

04:00

26.1°C / 27.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.54 km/giờ

07:00

27.9°C / 30.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.99 km/giờ

10:00

30.4°C / 37.2°C
Mây cụm Mây cụm
72%
2.25 km/giờ

13:00

31.8°C / 37.7°C
Mây cụm Mây cụm
72%
4.66 km/giờ

16:00

30.5°C / 37.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
5.44 km/giờ

19:00

28.1°C / 34.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.46 km/giờ

22:00

28.1°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.55 km/giờ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.5°
Sáng/Tối
26.4/ 31.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ

01:00

27.9°C / 31.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.49 km/giờ

04:00

26.3°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.95 km/giờ

07:00

27°C / 31.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.43 km/giờ

10:00

31.1°C / 37.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
1.14 km/giờ

13:00

32.9°C / 39.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
4.67 km/giờ

16:00

31.4°C / 38.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
3.81 km/giờ

19:00

28.2°C / 34.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.46 km/giờ

22:00

28.3°C / 33.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.05 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 27.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Thấp/Cao

25.3°/30.3°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.55 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0