Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:42 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
26.2/ 21.6°
Sáng/Tối
24.8/ 23.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:52
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.2/ 22.5°
Sáng/Tối
20.4/ 23.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.5/ 22.7°
Sáng/Tối
21.9/ 25.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.7/ 23°
Sáng/Tối
22.5/ 25.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 23.9°
Sáng/Tối
22.4/ 25.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24.6°
Sáng/Tối
22.5/ 26.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 24.5°
Sáng/Tối
23.2/ 26.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 21.7°
Sáng/Tối
23.3/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 22.4°
Sáng/Tối
21.7/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.8/ 24.3°
Sáng/Tối
22.8/ 26.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.8/ 25°
Sáng/Tối
23.5/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.4/ 25.4°
Sáng/Tối
24.5/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.8/ 25.8°
Sáng/Tối
24.3/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.8/ 23.9°
Sáng/Tối
24.6/ 26.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.1/ 22.3°
Sáng/Tối
22.2/ 25.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:55
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:52
Thấp/Cao

20.6°/27°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.88 km/giờ

Điểm ngưng

21.6 °C

Chỉ số UV

1.95