Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:45 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:26
Mưa vừa
Hội An
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.55 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết