Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 10:37 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:14
Mưa nhẹ
Hội An
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:19
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.31 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

5.5