Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:18 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:59
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:01
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 26°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:58
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.54 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0