Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 14:37 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Hội An
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:09
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.28 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

3