Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:43 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 29.8°
Sáng/Tối
28/ 32.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.7/ 29.4°
Sáng/Tối
29.9/ 32.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.7/ 28.7°
Sáng/Tối
28.5/ 30.2°
Áp suất

999 mb

Gió

7.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 28.9°
Sáng/Tối
28.1/ 30.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.8/ 27.3°
Sáng/Tối
28.8/ 31.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

8.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 29.3°
Sáng/Tối
27.1/ 31.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 28.9°
Sáng/Tối
27.6/ 29.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 29.1°
Sáng/Tối
28/ 32.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.7/ 29°
Sáng/Tối
28.9/ 33.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 28.5°
Sáng/Tối
27.7/ 32.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.6°
Sáng/Tối
27.1/ 31.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.5°
Sáng/Tối
27.8/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26.3°
Sáng/Tối
27.1/ 32.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 26.4°
Sáng/Tối
26.5/ 32.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.3°
Sáng/Tối
26.2/ 32.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 34.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 41.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Thấp/Cao

29°/34.7°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.33 km/giờ

Điểm ngưng

26.1 °C

Chỉ số UV

2.57