Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:25 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:18
Nhiều mây
Hội An
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.49 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

5.24