Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:56 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:46
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:41
Thấp/Cao

16°/21°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.11 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0