Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:05 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
36.5/ 26.5°
Sáng/Tối
26.5/ 31.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.1/ 27°
Sáng/Tối
26.4/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
34.9/ 27.5°
Sáng/Tối
26.5/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33.2/ 27°
Sáng/Tối
26.3/ 32.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 28.9°
Sáng/Tối
26.5/ 31.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.7°
Sáng/Tối
27.1/ 32.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 29°
Sáng/Tối
26.6/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 27.6°
Sáng/Tối
26.5/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 26.2°
Sáng/Tối
27/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 27.5°
Sáng/Tối
25.3/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 37.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 44.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Thấp/Cao

26.7°/37.9°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.15 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

12.42