Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:20 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 30°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Thấp/Cao

25°/30°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.47 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

6.63