Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:53 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
28.8/ 28.6°
Sáng/Tối
27.3/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 28.6°
Sáng/Tối
27.6/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 29.3°
Sáng/Tối
28.3/ 31.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.1°
Sáng/Tối
29.6/ 31.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 27.5°
Sáng/Tối
27.8/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28°
Sáng/Tối
27.6/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.3/ 30.3°
Sáng/Tối
28.3/ 31.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.3/ 28.3°
Sáng/Tối
27.5/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 29.1°
Sáng/Tối
28.9/ 31.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.5/ 29.6°
Sáng/Tối
29.2/ 31.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 28.1°
Sáng/Tối
28.3/ 30.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 28.5°
Sáng/Tối
28.1/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 29.5°
Sáng/Tối
28.1/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.7/ 29.4°
Sáng/Tối
28.8/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 29.6°
Sáng/Tối
28.3/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.4/ 30°
Sáng/Tối
28.3/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.5/ 30.5°
Sáng/Tối
29.3/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.8/ 30.2°
Sáng/Tối
29.4/ 31.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.1/ 28.3°
Sáng/Tối
29.1/ 30.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.4°
Sáng/Tối
28.1/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28.1°
Sáng/Tối
28/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.6°
Sáng/Tối
28.1/ 30.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28.4°
Sáng/Tối
28.3/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 27.6°
Sáng/Tối
27.9/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 28°
Sáng/Tối
27.1/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.7°
Sáng/Tối
27.2/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.4/ 27.6°
Sáng/Tối
28.4/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 29.2°
Sáng/Tối
27.6/ 30.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 29.5°
Sáng/Tối
29.4/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Bầu trời quang đãng 30.8°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:02
Thấp/Cao

25.2°/34.7°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.9 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

2.84