Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:05 | 04/12/2023
Thấp/Cao
24.8/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.6/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.7/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.6/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.4/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.1/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.4/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.8/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:13
Thấp/Cao

24.8°/26.3°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.57 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

4.39