Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:49 | 08/02/2023
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
0 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
0 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
0 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
0 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
0 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
0 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
0 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
0 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây rải rác 25°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:46
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.6 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0