Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:01 | 18/01/2022
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
7.52 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
9.86 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Hội An
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:35
Thấp/Cao

19°/25°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.68 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.01