Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:35 | 14/07/2024
Thấp/Cao
25.7/ 26.2°
Tầm nhìn
6.16 km
Áp suất

1003 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25.3/ 25.5°
Tầm nhìn
9.33 km
Áp suất

1002 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
26.4/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.3/ 28.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.6/ 29.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.1/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.8/ 27.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.9/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 12 phút trước
Mưa nhẹ 27.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Thấp/Cao

25.1°/30.4°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.48 km/giờ

Điểm ngưng

26.6 °C

Chỉ số UV

0