Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:26 | 05/12/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

9.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Mưa vừa

07:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
7.27 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
7.17 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
7.7 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
9.34 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
8.92 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
8.42 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

8.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
8 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
7.89 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
7.84 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
7.15 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
6.48 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
4.29 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
4.12 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
3.94 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:14
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
3.91 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
4.22 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
4.98 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
5.9 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
6.09 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
5.62 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
6.1 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
5.68 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:14
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
6.49 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
6.68 km/giờ

07:00

25°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
7.16 km/giờ

10:00

25°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
6.8 km/giờ

13:00

25°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
6.81 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
7.03 km/giờ

19:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
7.08 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
6.73 km/giờ
Hội An
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Thấp/Cao

24°/25°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

8.35 km

Gió

6.22 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0