Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:18 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
30.1/ 26.6°
Sáng/Tối
26.4/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:21
Mưa vừa

04:00

26.1°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.65 km/giờ

07:00

26.1°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.68 km/giờ

10:00

28.2°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.85 km/giờ

13:00

30.2°C / 35.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
3.22 km/giờ

16:00

29.7°C / 35.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
3.12 km/giờ

19:00

27.8°C / 31.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
0.58 km/giờ

22:00

27.7°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.9 km/giờ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.4°
Sáng/Tối
26.1/ 28.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:21
Mưa vừa

01:00

26.3°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.43 km/giờ

04:00

26.2°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.98 km/giờ

07:00

26.5°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.2 km/giờ

10:00

28.8°C / 32.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
0.51 km/giờ

13:00

29.3°C / 34.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
3.85 km/giờ

16:00

29.5°C / 34.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
3.82 km/giờ

19:00

27.4°C / 31.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
0.89 km/giờ

22:00

27.9°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.65 km/giờ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.8°
Sáng/Tối
25.4/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:21
Mưa vừa

01:00

26.8°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.06 km/giờ

04:00

25.7°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.6 km/giờ

07:00

26.6°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.25 km/giờ

10:00

30.7°C / 35.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.21 km/giờ

13:00

31.9°C / 36.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
2.06 km/giờ

16:00

30.8°C / 36.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
3.52 km/giờ

19:00

28.4°C / 32.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.29 km/giờ

22:00

27.4°C / 31.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.16 km/giờ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.7°
Sáng/Tối
25/ 30.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Mưa nhẹ

01:00

27°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.05 km/giờ

04:00

25°C / 26.8°C
Mây cụm Mây cụm
87%
3.4 km/giờ

07:00

27.1°C / 29.5°C
Mây cụm Mây cụm
83%
2.45 km/giờ

10:00

31.9°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
3.49 km/giờ

13:00

32.9°C / 38.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
3.47 km/giờ

16:00

30.1°C / 37.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
4.71 km/giờ

19:00

28.5°C / 33.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.8 km/giờ

22:00

27.5°C / 31.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.94 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:21
Thấp/Cao

26.1°/30.6°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.52 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0